باشگاه توسعه گردشگری دیاکو

به نام خدا

باشگاه توسعه گردشگری دیاکو

باشگاه توسعه گردشگی دیاکو با هدف توسعه گردشگری در ایران و با رویکردی نو و شیوه ای تازه، تاسیس گردیده و قصد دارد با جذب ایده های جدید از نیروی جوان ایرانی این هدف را دنبال کرده وگسترش دهد.

محدوده­ فعالیت این باشگاه از طریق همکاری با موزه­ها، کتابخانه­ها، پژوهشکده­ی میراث فرهنگی و کلیه مجموعه­ها و سازمان های مرتبط با آثار فرهنگی و تاریخی خواهد بود.

همچنین باشگاه دارای اساسنامه، نام رسمی و آرم میباشد.

گستره فعالیت های باشگاه در دو مرحله اصلی میباشد که در ابتدا با تحقیقات و ایده پردازی در رابطه با فعالیت گروه توسط اعضا آغاز شده و پس از تکمیل آن وارد مرحله اجرایی میشود. 

اساس نامه

تعریف اعضای باشگاه :

عضو اصلی :

فردی است که حضور وی در باشگاه تثبیت شده و پس از گذراندن دوره ی اولیه، عضو اصلی باشگاه به شمار میرود. کلیه فعالیت­ها زیر نظر و با موافقت اکثریت اعضای اصلی بوده و در موارد لازم اعضای میهمان با توجه به تخصص ایشان دعوت خواهند شد. همچنین جذب اعضای اصلی جدید طبق رأی گیری و با موافقت کلیه اعضای اصلی صورت می­گیرد.

عضو فرعی :

فردی است که نسبت به عضویت در باشگاه تمایل داشته و اقدام به ثبت نام در باشگاه میکند.وظایفی از سوی اعضای اصلی باشگاه برای وی تبیین میشود، چنانچه وی از عهده ی وظایف مذکور در مدت زمان مشخص شده از طرف باشگاه برآید، طبق ضوابط و با صلاحدید اعضای اصلی، عضو اصلی باشگاه خواهد شد.

مهمان :

 فردی است که جهت انجام امری مشخص ( در قالب مشاوره یا تدریس )، در مدت زمان مشخص با باشگاه همکاری خواهد کرد.چنانچه فرد مهمان مایل به ادامه ی همکاری با باشگاه باشد همانند عضو فرعی ملزم به طی مراحل مشخص جهت عضویت در باشگاه خواهد بود.همکاری مهمان با باشگاه با صلاحدید اعضای اصلی صورت خواهد گرفت.

هیئت مدیره :

 شامل افرادی است که از آغاز شکل گیری باشگاه در قالب یک تیم شروع به همکاری کرده و باشگاه را با ثبت رسانده اند.همچنین این هیئت مفاد قراردادها و اساسنامه های باشگاه را تدوین مینمایند.این افراد میتوانند در صورت تمایل به عنوان عضو اصلی باشگاه نیز فعالیت کنند که در این صورت نیازی به گذراندن دوره ی اولیه ی عضویت نخواهند داشت.

وظایف :

عضو اصلی : اعضای اصلی ملزم به حضور در تمامی جلسات باشگاه بوده، همچنین دارای حق رأی در تصمیم گیری های باشگاه میباشند.اعضای اصلی وظیفه ی تأیید صلاحیت افراد جهت عضویت بصورت فرعی و اصلی در باشگاه را نیز عهده دارند.

عضو فرعی : اعضای فرعی ملزم به حضور در تمامی جلسات کاری مربوط به حوزه ی فعالیت خود میباشند.حضور این اعضا در جلسات تصمیم گیری باشگاه با صلاحدید اعضای اصلی صورت میگیرد.در صورت حضور این اعضا در جلسات تصمیم گیری، ایشان حق رأی نداشته و میتوانند نظرات خود را در قالب پیشنهاد به گروه ارائه کنند.

مهمان : موظف به انجام وظایف خود در مدت زمان مشخص شده از طرف باشگاه میباشد.فرد مهمان به عنوان مشاور و یا مدرس در بازه ی زمانی تعریف شده ای با باشگاه همکاری خواهد داشت.

هیئت مدیره : در صورت توافق اعضای اصلی مبنی بر تغییر مفاد اساسنامه ی باشگاه، اعضای هیئت مدیره موظف به حضور در جلسه ی تصمیم گیری در مورد تغییرات مذکور میباشند.در صورت عدم حضور ایشان در جلسات مذکور، حق رأی آنها نسبت به تغییر مفاد اساسنامه، صلب خواهد شد.

حق و حقوق :

طبق این اساسنامه، معادله ی درآمد باشگاه از هر فعالیت کاری باشگاه ( در صورت رسیدن به سود مالی ) به شرح زیر خواهد بود:

_افراد و اعضای باشگاه اعم از هیئت مدیره ، اعضای اصلی، عضو غیر اصلی و یا مهمان اگر در جهت ایده پردازی و نوآوری در گروه اقدامی کرده و فعالیتی داشته که منجر به سود آوری و یا زیان دهی برای باشگاه شده باشد، دارای سهمی معین اند و باشگاه و فرد نسبت به یکدیگر دین دارند، و این دین از زمان آغاز اجرا و سود دهی یا زیان دهی تا پایان زمان اجرا پا برجا میماند.

قابل ذکر است که فرد مذکور همچنین در زمان ضرر باشگاه نیز، به اندازه سهم خود متضرر میشود.

_ اگر فرد عضو در باشگاه اعم از هیئت مدیره، عضو اصلی ، عضو فرعی و یا مهمان پس از ایده پردازی و یا فعالیت در باشگاه و قبل از سود دهی  از باشگاه خارج شود ( اگر خروج فرد با رضایت و خواست خود فرد باشد) پس از اجرا و سود دهی ایده، فرد مستئفی هیچگونه سهمی در سود یا ضرر باشگاه ندارد.

_ اگر خروج فرد بنا به صلاح دید و نظر هیئت مدیره باشگاه باشد، فرد اخراجی اگر صاحب ایده بوده باشد، هیئت مدیره باید ایده فرد را ارزیابی کرده و  به اندازه اهمیت کاربردی ایده  برای فرد سهام مشخص کند. سپس سهام مشخص شده را زمان اجرا و سود دهی، باشگاه خود را موظف میداند که بنا به مقدار سهم (سهم ایده در حال اجرای فرد) فرد را پرداخت کند.

قابل ذکر است که این بند فقط شامل ایده های فرد میباشد و فعالیت ها و مدت عضویت فرد در باشگاه

نمی شود.

 

_  در صورت بازدهی مالی فعالیت گروه های شاغل در باشگاه، سهم هر عضو گروه با توجه به تفاهم نامه ای اعضای هر گروه که در آغاز هر فعالیت کاری خود امضا میکنند، مشخص خواهد شد.

 

_ هر عضو باشگاه، اعم از اصلی و فرعی در صورتی که دچار قصور در انجام وظایف خود نشود، میتواند در چند پروژه ی تعریف شده در باشگاه بطور همزمان فعالیت کند.بدیهی است در صورت کم کاری فرد در انجام امور مربوطه، وی از ادامه ی کار در قالب پروژه یا پروژه هایی که در آنها مرتکب قصور عمل شده، باز خواهد ماند و باشگاه فرد دیگری را در پروژه یا پروژه های مذکور جایگزین وی خواهد کرد.

_ در تمام در آمد های باشگاه باید 20%  از درآمد های حاصل به صندق ذخیره جهت توسعه ، پشتوانه و زیان مالی باشگاه اختصاص داده شود، سپس مابقی درآمد صرف پرداخت مخارج و سود اعضا میشود.

 

 

اعضای موئسس سیدصدرالدین حقیقی، محمد محمدی ، خانم غزاله محمدطاهر اصفهانی میباشند.

استاد راهنما نیز جناب آقای دکتر طاهری میباشند.

 

(این اساس نامه میتواند در هر مقطع زمانی ، با در نظر گرفتن قوانین کشوری مرتبط ، در صورت صلاح دید هیئت مدیره وقت ،تغییراتی یابد).

 

پست الکترونیکی: diakoiran@gmail.com

تلفن تماس: 09139190083 حقیقی

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.