زهرا ظاهری
چاپ دستي

بدون عنوان
توضیحاتچاپ روی پستر + پاستل روغنی 25 - 25
صورتک
توضیحاتچاپ لینو روی کاغذ + پاستل A3
صورتک
توضیحاتچاپ لینو روی کاغذ +پاستل روغنی A3
هنری
توضیحاتچاپ روی پستر + پاستل روغنی 25 - 25

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.