فرش و دستبافته ها

کوسن
توضیحاتکوسن تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کیف لوازم آرایش
توضیحاتکیف لوازم آرایش تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کیف دستی
توضیحاتکیف دستی تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کیف پول
توضیحاتکیف پول تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کیف دوشی
توضیحاتکیف دوشی تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کیف دستی
توضیحاتکیف دستی دوخته شده با پارچه دستباف ماشته
کیف مجلسی
توضیحاتکیف مجلسی تهیه شده از پارچه دستباف ماشته
کفش بندی
توضیحاتکفش بندی ماشته بافی تهییه شده با پارچه دستباف
کفش ساده
توضیحاتکفش مدل ساده تهیه شده از پارچه ماشته بافی شده
دست بند
توضیحاتبافت به روش گره ترکی فرش
تاپستری
توضیحاتتاپستري به منسوجاتی مي‌گويند كه مبناي آن به شيوه گليم بافت تهيه شده باشد.
تاپستری
توضیحاتتاپستري به منسوجاتی مي‌گويند كه مبناي آن به شيوه گليم بافت تهيه شده باشد.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.