طراحي مد و لباس

مانتو
توضیحاتاز مجموعه مانتو پاییز 1390
کیف
توضیحاتمجموعه کیف 1391
کیف
توضیحاتمجموعه پاییزه 1392
کیف
توضیحاتمجموعه پاییزه 1392
کیف
توضیحاتمجموعه پائیزه 1392
کیف
توضیحاتمجموعه پاییزه 1392
کیف
توضیحاتکاملا دست دوز استفاده ازنقوش فرش و گلیم پارچه کتان ضخیم رودوزیها نخ دمسه فرانسوی رنگ ثابت قابل شستشو دورو با آستری
کیف
توضیحاتکاملا دست دوز استفاده از نقوش ایرانی پارچه کتان ضخیم رودوزیها با نخ دمسه فرانسوی رنگ ثابت قابل شستشو دارای آستری

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.