نقاشي

از مجموعه اکنون
توضیحاتترکیب مواد _ طراحی 100*100
بدونه عنوان
توضیحاتقطع کار 100*100 که 25 عددبوم 15*15 روی آن نصب شده.وموضوع کار برگ(طبیعت)است.
شهرخیالی
توضیحاترنگ روغن
گستره سکوت
توضیحاتتکنیک اکرولیک روی بوم ابعاد100*70
گستره سکوت
توضیحاتتکنیک اکرولیک روی بوم ابعاد100*70
یوسف و ذولیخا
توضیحاتتمپرا روی گچ 50*50
نه
توضیحاترنگ روغن و اکریلیک100*70
اینگونه
توضیحاتاکریلیک _ 90*120
بازی زندگی
توضیحاتزیررنگ اکریلیک روی بوم60در60 و روی ان با رنگ روغن پرداخت شده است

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.