چاپ دستي

-
توضیحاتچاپ لینو روی روزنامه
بدون عنوان
توضیحاتکلاژ و چاپ منوپرینت
بدون عنوان
توضیحاتچاپ روی پستر + پاستل روغنی 25 - 25
صورتک
توضیحاتچاپ لینو روی کاغذ + پاستل A3
صورتک
توضیحاتچاپ لینو روی کاغذ +پاستل روغنی A3
هنری
توضیحاتچاپ روی پستر + پاستل روغنی 25 - 25
بدون عنوان
توضیحاتچاپ دستي ( تك رنگ )
بدون عنوان
توضیحاتچاپ دستي ( تك رنگ)
بدون عنوان
توضیحاتچاپ دستي ( تك رنگ )
مرد بیابان
توضیحاتچاپ باتیک
مرد و زن
توضیحاتچاپ فلز

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.