كتابت و نگارگري

گرفت و گیر
توضیحاتتشعیر مشق برگی از نسخه ی احسن الکبار سجاد تاج.کی
ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم ...
توضیحاتخوشنویسی و تذهیب: سجاد تاج.کی فروردین1392
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش سایز:25*35
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش سایز:20*15
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش سایز:12*20
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش 25*35
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک ابرنگ و گواش سایز 12*20
تذهیب
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش سایز:50*35
تشعیر
توضیحاتتکنیک ابرنگ و گواش سایز:50*70
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک آبرنگ و گواش سایز:15*20

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.