عكاسي

درگاه
توضیحاتمجموعه عکس از درها و پنجره ها که در سال 90 عکاسی کردم.
دیدگاه
توضیحاتاز نگاه در یا
مسجد شجره
توضیحاتنقش نور در معماری
اذان مغرب
توضیحاتسرخی آسمان و حضور مناره بیان گر لحظات ملکوتی اذان مغرب است.
رد پای دریا
توضیحاتفرم های زیبای آب ساخت
دریا
توضیحاتدر یا در غروب غبار آلود
کویر
توضیحاتخطوط افقی و متنوع در هماهنگی بین طبیعت و ساخته های بشری
عاشورا
توضیحاتدر این عکس نگاه کودک به دستش که به حالت دعا در آمده و نوری که از پوست لطیف دستش به بیرون می طراود مورد توجه است.
گل ها در کنار پل
توضیحاتگاهی در کنار زیبایی ها شهر اگر بنای زیبایی را دیدیم صرفا نباید آن بنا را سوژه خود قرار دهیم. بار دیگر نگاه کن...
چی پف
توضیحاتعکس تبلیغاتی
شکلات
توضیحاتعکس تبلیغاتی

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.