Baft01
توضیحاتایجاد بافت روی شیشه تخت با رنگهای کوره ای ابعاد حدود 60*90سانتیمتر برای روی میز تکنیک warm glass
یاداوری خاطره ی کودکی
توضیحاتاین اثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم دو لته ای 120 در 120 اجرا شده است.
خواب
توضیحاتاین اثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم به ابعاد 120 در 120 اجرا شده است.
منظره
توضیحاترنگ روغن
خیس در خیس
توضیحاتآب مرکب
پرتره
توضیحاتاب مرکب
شهرخیالی
توضیحاتقسمتی از طبیعت بی جان
شهرخیالی
توضیحاترنگ پلاستیک روی زمینه رنگی
Baft
توضیحاتبافت رنگی با رنگهای کوره ای بر روی شیشه تخت در ابعاد حدود 60*90 سانتی متر مخصوص روی میز تکنیک Warm glass
Rang o Form
توضیحاتشیشه فرم داده شده و رنگ آمیزی شده با رنگ های کوره ای تکنیک Warm glass
Bargha
توضیحاتقالب گیری از برگهای طبیعی وریخته گری شیشه مذاب تکنیکWarm glass
Barghaye nogreei
توضیحاتبرگ های طبیعی در دل شیشه تکنیک Warm glass

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.