اذان مغرب
توضیحاتسرخی آسمان و حضور مناره بیان گر لحظات ملکوتی اذان مغرب است.
رد پای دریا
توضیحاتفرم های زیبای آب ساخت
دریا
توضیحاتدر یا در غروب غبار آلود
کویر
توضیحاتخطوط افقی و متنوع در هماهنگی بین طبیعت و ساخته های بشری
عاشورا
توضیحاتدر این عکس نگاه کودک به دستش که به حالت دعا در آمده و نوری که از پوست لطیف دستش به بیرون می طراود مورد توجه است.
ظرف میوه
توضیحاتظرف دست ساز بارنگهای کوره ای کهنه نما تکنیک Fusing glass
ظرف مثلث
توضیحاترنگهای کوره ای بر بدن شیشه مثلثی شکل داده شده به شکل ظرف تکنیکwarm glass
بدون عنوان
توضیحاتاثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم به ابعاد 100 در 120 اجرا شده است.
من، اسمان، نگاه
توضیحاتاثر فوق با تکنیک اکریلیک کار شده است.
بدون عنوان
توضیحاتاثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم به ابعاد 100در 70 کار شده است
بدون عنوان
توضیحاتاثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم در ابعاد 100 در 120 کار شده است.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.