شهرخیالی
توضیحاترنگ روغن
دست بند
توضیحاتبافت به روش گره ترکی فرش
گستره سکوت
توضیحاتتکنیک اکرولیک روی بوم ابعاد100*70
گستره سکوت
توضیحاتتکنیک اکرولیک روی بوم ابعاد100*70
بز کوهی بالدار
توضیحاتاندازه اثر35*26 می باشد.
گل و مرغ
توضیحاتتکنیک گواش و آبرنگ سایز:25*35
منبت سنتی
توضیحاتعود سوز با منبت سنتی

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.