باشگاه نقاشي دانشگاه هنر

گزارش فعالیتهای باشگاه نقاشی کارآفرینی

نیمسال اول و دوم 90-91 :

ü      برگزاری کلوپ طراحی در دانشکده هنرهای تجسمی

ü      نمایش آثار طراحی در محل دانشکده هنرها تجسمی

نیمسال دوم 91-92 :

ü      برگزاری دوره آموزش طراحی فیگوراتیو برای دانشجویان دانشگاه آزاد شاهین شهر

نیمسال اول 92-93 :

ü      باشگاه نقاشی کارآفرینی در طی نیمسال جاری با همکاری انجمن علمی نقاشی قصد برگزاری مجدد کلوپ طراحی را دارد.دیگر فعالیت های مطروحه، پس از اخذ مجوز از دانشگاه به سمع و نظر هنرجویان خواهد رسید.

توضیحات :

عطف به مراحل اداری سپری شده اتاقی در دانشکده هنرهای تجسمی در اختیار باشگاه و انجمن مذکور خواهد گرفت .اتاق مذکور بعنوان دفتر رسمی فعالیت های باشگاه و انجمن علمی نقاشی خواهد بود.هنرجویانی که تمایل دارند در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی فعالیت داشته باشند ، جهت عضویت و همکاری به محمدعلی فرخ نژاد مسئول باشگاه نقاشی و سمانه امامی دبیر انجمن علمی نقاشی ، مراجعه نمایند.

سمانه امامی ( دبیر انجمن علمی نقاشی) :

Samaneh.emami@yahoo.com

09367651742

محمدعلی فرخ نژاد(سرپرست باشگاه نقاشی کارآفرینی) :

mafarrokhnezhad@gmail.com

09141868436

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.