باشگاه مهندسان دانشگاه هنر اصفهان

بسمه تعالی

 

باشگاه مهندسان دانشگاه هنر اصفهان با هدف ایجاد حسن رابطه بین اعضا و گسترش اقدامات گروهی،گسترش خلاقیت و تلاش در مسیر توسعه فرایند طراحی و فعالیت های بین رشته ای ،توانمندسازی اعضا در فضای کسب و کار و همچنین انتقال دانسته ها از طریق آموزش گروهی با هسته ی اولیه متشکل از برخی دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه (شامل مرمت ابنیه،معماری و شهرسازی) فعالیت خود را در تابستان 1392 آغاز نموده است .

این باشگاه جز باشگاه های مرکز کار آفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.

این باشگاه محوریت دانشجویی دارد و باکمک اساتید داخل و خارج به فعالیت می پردازد.

 

هدف های این باشگاه در هفت رویکرد دیده شده است:

 

الف) ایجاد فضای تبادل نظر بین رشته های مهندسی که دروس مشترک یا مبانی علمی مشترک دارند.

ب) زمینه سازی برای سنجش سطح علمی گروه های درسی رشته های مهندسی دانشگاه(رشته های مرمت ابنیه،معماری و شهرسازی)در سطح دانشگاه و کشور.

ج) زمینه سازی برای ارائه دستاوردهای جدید دانشجویان به فضای حرفه ای صنعتی و کسب درآمد.

د) ایجاد حسن رابطه بین اعضای باشگاه و گسترش اقدامات گروهی و تقویت روحیه ی کار گروهی و بین رشته ای در بین دانشجویان دانشگاه و اعضای باشگاه.

ه) توانمند سازی اعضا در فضای کسب و کار.

و) انتقال دانسته ها از طریق آموزش گروهی .

ز) توسعه دانش مرمت بنا ،معماری و شهرسازی از طریق تحقیق و پژوهش و آموزش.

ح) ارتقا سطح علمی دانشجویان عضو باشگاه از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی،شرکت در سمینار های مرتبط و استفاده از اساتید برتر آموزشی داخل و خارج دانشگاه هنر اصفهان :

 

باشگاه مهندسان در تلاش است نسبت به آموزش برخی مهارت های مورد نیاز دانشجویان مرمت ابنیه،معماری و شهرسازی که سیستم آموزشی دانشگاه آنها را نادیده گرفته است و یا در آنها ضعف دارد،اقدام نماید.در این راه باشگاه با مشخص کردن زمینه های آموزشی مشترک بین رشته ای در هر زمینه و با مشورت با اعضای هیئت علمی بهترین متخصص را جذب نموده و سپس اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه مي نمايد.

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.