باشگاه مهندسين شهرساز دانشكاه هنر اصفهان

 

 

باشگاه مهندسین شهرساز دانشگاه هنر اصفهان

 

باشگاه مهندسین شهرساز دانشگاه هنر اصفهان تشکل دانشجویی است برای ارتباط دانشجویان شهرسازی دانشگاه واقدامات موثر وعملی در حیطه ی وظایف یک شهرساز که با اهداف معین در مرکز کارآفرینی دانشگاه ثبت گردید و فعالیت خود را در پاییز 92 شروع کرد.اهم اهداف باشگاه به صورت زیر میباشد:

 1. 1.مهمترین عامل ایجاد این باشگاه کشف ایده های درآمد زا و کارآفرینی در همه ی زمینه ها به خصوص شهرسازی میباشد.
 2. 2.تجربه کارهای گروهی(team working).
 3. 3.ایجاد رزومه و سابقه تحصیلی برای اعضا قبل از وارد شدن به بازار کار این رشته.
 4. 4.توانمند شدن و ایجاد مهارت در فضای کسب و کار .
 5. 5.انتقال دانسته ها و تجربیات افراد از طریق آموزش گروهی.
 6. 6.ایجاد فضای تعامل و همکاری اعضای انجمن.
 7. 7.توانمند شدن دانشجویان در دروس خود و بالاخص دروسی که در محیط دانشگاه به طور کامل آموزش داده نمیشود.

 

 

آیین نامه ی باشگاه:

 

 

 1. 1.این تشکل،نخستین باشگاه علمی رشته ی شهرسازی در دانشگاه هنر اصفهان می باشد.
 2. 2.همه ی دانشجویان رشته ی شهرسازی میتوانند در این باشگاه عضو شوند.
 3. 3.این باشگاه زیر مجموعه ای از واحد کارآفرینی دانشگاه میباشد.
 4. 4.موضوعات مطرح شده در باشگاه در حوزه رشته ی مهندسی شهر سازی و برنامه ریزی و طراحی شهری است.می توان از موضوعات و بحث های دیگر در باشگاه نیز کار کرد.
 5. 5.مکان تشکیل جلسات ساختمان توحید خانه میباشد.
 6. 6.سرپرست موظف می باشد صورت جلسه و نتایج را به واحد کارآفرینی ارائه دهد.
 7. 7.این باشگاه برای پیشبرد اهداف خود در ارتباط با اعضای هیئت علمی،اساتید و مسوولین دانشگاه میباشد.
 8. 8.ایده ها پس از تایید نهایی توسط واحد کارآفرینی به سازمان مربوطه ارجاع داده میشود.
 9. 9.فعالیت این باشگاه محدود به دانشگاه نشده و می تواند در ارتباط با سایررشته ها و دانشگاه ها باشد.
 10. 10.سرپرست هر یک سال یکبار باتایید اعضای باشگاه و شرکت در انتخابات تایید نهایی می شود.
 11. 11.نظرات تصویب شده در باشگاه پس از امضا و تایید سرپرست اعتبار پیدا می کند.
 12. 12.این انجمن توسط واحد کارآفرینی حمایت  می شود.

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.