باشگاه معماري هست

بسمه تعالی
اساس نامه باشگاه معماری " هست "
باشگاه معماری "هست" با هدف ايجاد ارتباط مستقل ومستمر بين دانشگاه و اعضاء باشگاه به منظور
رفع نيازهای علمی و تخصصی و ايجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقيقاتی در
راستای تبادل اطلاعات علمی و آماده سازی اعضا برای ورود به بازار کار حرفه ای با هسته ای اوليه
متشکل از برخی از دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان و تيمی مشاور از اساتيد اين دانشگاه ، فعاليت
خود را از پاييز 92 آغاز نموده است.
- اهداف
* مهيا ساختن محيطی مناسب برای اعضاء و دانشجويان برای برقراری محيط دانشگاه و بازار کار
* گسترش همکاری های گروهی به منظور انتقال تجارب
* انحصار گرايی و متخصص شدن در زير شاخه خاصی در رشته معماری
* ايجاد تحرک و پويايی در ميان دانشجويان برای وارد شدن به بازار کار
* ارتقا سطح علمی دانشجويان عضو باشگاه از طريق برگزاری کارگاههای آموزشی،شرکت در
سمينار های مرتبط و استفاده از اساتيد برتر
* همکاری و کشف زمينه های مشترک بين معماری و طراحی صنعتی
- زمینه فعالیت
* برگزاری کارگاه ها و مسابقات معماری در زمينه های :
 نشست های تخصصی در زمينه های مختلف
 آشنايی با مصالح ساختمانی
 پرزانته در معماری
 اسکيس و راندو
 نحوه تهيه نقشه های فاز 2
 عکاسی در معماری
 کلاس های آموزش نرم افزار های مرتبط با رشته معماری
) * طراحی معماری ، انجام مطالعات پايه و تهيه نقشه های فاز 1 و اجرايی )فاز 9
*نور پردازی
*مشاوره در پروژه های طراحی و معماری
*متره و برآورد
*نقشه برداری و برداشت ابنيه تاريخی
*طراحی دکوراسيون داخلی
*همکاری با دفاتر معماری
*طراحی اجزا و وسايل کاربردی خانه
تیم مشاوره :
- مهندس بهروز شهبازی
- مهندس احسان حسينی
- دکتر آرمين بهراميان
- دکتر مهران قرائتی
- مهندس حسين پورنادری
- مهندس مصطفی رستمی
- مهندس مهدی معينی
- دکتر مجيد صالح نيا
- دکتر محسن اکبرزاده

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.