باشگاه جواهر و زيور آلات

بسمه تعالی

 

اساسنامه ی باشگاه جواهر و زیورآلات

 

متن پیش رو، اساسنامه ی داخلی بین اعضای باشگاه جواهر و زیور آلات ( زیر نظر دفتر کار آفرینی دانشگاه هنر اصفهان ) است.طبق این اساسنامه، امضا کنندگان آن متعهد میشوند که تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای این اسانامه به تمامی مفاد آن پایبند باشند.

تعریف اعضای باشگاه :

عضو اصلی : فردی است که حضور وی در باشگاه تثبیت شده و پس از گذراندن دوره ی اولیه، عضو اصلی باشگاه به شمار میرود.

عضو فرعی : فردی است که نسبت به عضویت در باشگاه تمایل داشته و اقدام به ثبت نام در باشگاه میکند.وظایفی از سوی اعضای اصلی باشگاه برای وی تبیین میشود، چنانچه وی از عهده ی وظایف مذکور در مدت زمان مشخص شده از طرف باشگاه برآید، طبق ضوابط و با صلاحدید اعضای اصلی، عضو اصلی باشگاه خواهد شد.

مهمان : فردی است که جهت انجام امری مشخص ( در قالب مشاوره یا تدریس )، در مدت زمان مشخص با باشگاه همکاری خواهد کرد.چنانچه فرد مهمان مایل به ادامه ی همکاری با باشگاه باشد همانند عضو فرعی ملزم به طی مراحل مشخص جهت عضویت در باشگاه خواهد بود.همکاری مهمان با باشگاه با صلاحدید اعضای اصلی صورت خواهد گرفت.

هیئت مؤسسین : شامل افرادی است که از آغاز شکل گیری باشگاه در قالب یک تیم شروع به همکاری کرده و باشگاه را با ثبت رسانده اند.همچنین این هیئت مفاد قراردادها و اساسنامه های باشگاه را تدوین مینمایند.این افراد میتوانند در صورت تمایل به عنوان عضو اصلی باشگاه نیز فعالیت کنند که در این صورت نیازی به گذراندن دوره ی اولیه ی عضویت نخواهند داشت.

وظایف :

عضو اصلی : اعضای اصلی ملزم به حضور در تمامی جلسات باشگاه بوده، همچنین دارای حق رأی در تصمیم گیری های باشگاه میباشند.اعضای اصلی وظیفه ی تأیید صلاحیت افراد جهت عضویت بصورت فرعی و اصلی در باشگاه را نیز عهده دارند.

عضو فرعی : اعضای فرعی ملزم به حضور در تمامی جلسات کاری مربوط به حوزه ی فعالیت خود میباشند.حضور این اعضا در جلسات تصمیم گیری باشگاه با صلاحدید اعضای اصلی صورت میگیرد.در صورت حضور این اعضا در جلسات تصمیم گیری، ایشان حق رأی نداشته و میتوانند نظرات خود را در قالب پیشنهاد به گروه ارائه کنند.

مهمان : موظف با انجام وظایف خود در مدت زمان مشخص شده از طرف باشگاه میباشد.فرد مهمان به عنوان مشاور و یا مدرس در بازه ی زمانی تعریف شده ای با باشگاه همکاری خواهد داشت.

هیئت مؤسسین : در صورت توافق اعضای اصلی مبنی بر تغییر مفاد اساسنامه ی باشگاه، اعضای هیئت مؤسسین موظف به حضور در جلسه ی تصمیم گیری درذ مورد تغییرات مذکور میباشند.در صورت عدم حضور ایشان در جلسات مذکور، حق رأی آنها نسبت به تغییر مفاد اساسنامه، صلب خواهد شد.

حق و حقوق :

طبق این اساسنامه، معادله ی درآمد باشگاه از هر فعالیت کاری باشگاه ( در صورت رسیدن به سود مالی ) به شرح زیر خواهد بود:

باشگاه : سهم باشگاه از هر فعالیت کاری در باشگاه، 15 % سود حاصله از کار خواهد بود.

سهم اختصاص داده شده به باشگاه بدین صورت بین اعضای اصلی باشگاه تقسیم خواهد شد:

مقرر میشود سهم باشگاه از درآمدهای حاصله از فعالیتهای کاری اعضا تا قبل از رسیدن به سقف معین بین اعضا تقسیم نخواهد شد.به عبارت دیگر، پس از رسیدن بودجه ی باشگاه به حدی معین، مازاد درآمد باشگاه بین اعضا تقسیم خواهد شد.لازم بذکر است حد معین مذکور معادل 5000000 ریال به ازای هر عضو اصلی خواهد بود.پس از رسیدن بودجه ی باشگاه به حد مذکور، مازاد درآمد باشگاه بدین صورت بین اعضا تقسیم خواهد شد: اعضای اصلی هر کدام یک سهم در این معادلات خواهند داشت در حالی که اعضایی که جزو هیئت مؤسسین نیز هستند از یک و نیم ( 5/1 ) سهم در تقسیمات برخوردار خواهند بود.

اعضای گروه : در صورت باز دهی مالی فعالیت گروه های شاغل در باشگاه، سهم هر عضو گروه با توجه به تفاهم نامه ای اعضای هر گروه که در آغاز هر فعالیت کاری خود امضا میکنند، مشخص خواهد شد.

 

  1. vهر عضو باشگاه، اعم از اصلی و فرعی در صورتی که دچار قصور در انجام وظایف خود نشود، میتواند در چند پروژه ی تعریف شده در باشگاه بطور همزمان فعالیت کند.بدیهی است در صورت کم کاری فرد در انجام امور مربوطه، وی از ادامه ی کار در قالب پروژه یا پروژه هایی که در آنها مرتکب قصور عمل شده، باز خواهد ماند و باشگاه فرد دیگری را در پروژه یا پروژه های مذکور جایگزین وی خواهد کرد.

 

تمامی مفاد این اساسنامه زیر نظر هیئت مؤسسین باشگاه جواهر و زیور آلات تدوین شده و به مدت یک سال پس از امضای آن توسط اعضای هیئت مؤسسین دارای اعتبار میباشد ولو این که در این مدت با صلاحدید هیئت مؤسسین نیاز به تغییرات در آن دیده شود.

سرپرست باشگاه: عماد رضايت 

شماره تماس: 09132166155

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.