باشگاه حفاظت و مرمت ترنج

 

 

اساسنامه باشگاه حفاظت و مرمت ترنج

 

مقدمه

باشگاه حفاظت و مرمت ترنج، شامل گروهی از دانش­آموختگان حوزه حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی با توانایی­های علمی و اجرایی است که در راستای بررسی، بازبینی و مدیریت آثار موجود در مخازن موزه­ها و مجموعه­ها با هدف حفاظت پیشگیرانه تشکیل شده است. این گروه فعالیت­های علمی و فرهنگی خود را در مقیاس خرد در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه هنر اصفهان و در مقیاس کلان در سطح ملی انجام خواهد داد. مفاد اساسنامه­ی این باشگاه به شرح زیر می­باشد:

ماده1) باشگاه زیر نظر و با حمایت مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان شکل گرفته و فعالیت خود را انجام خواهد داد.

ماده2) محدوده­ فعالیت این باشگاه از طریق همکاری با موزه­ها، کتابخانه­ها، پژوهشکده­ی میراث فرهنگی و کلیه مجموعه­های دارنده آثار فرهنگی و تاریخی خواهد بود.

ماده3) مدت فعالیت برای یک سال تعیین شده و در صورت عدم اعلام مخالفت دانشگاه هنر اصفهان و اعضای اصلی باشگاه برای مدت مشابه تمدید خواهد شد.

ماده4) تشکل دارای اساسنامه و آرم می­باشد.

ماده5) ضرورت تشکیل باشگاه به شرح زیر است:

الف) با توجه به گستردگی آثار هنری و تاریخی از نظر نوع و فراوانی این آثار در مخازن موزه­ها ضرورت بررسی و بازبینی آن­ها در راستای حفاظت پیشگیرانه و درمان آن­ها بیش از پیش مسلم می­گردد.

ب) آگاهی یافتن از شرایط آثار و روش نگهداری مناسب موجب کاهش شدت آسیب­ و تخریب های زودهنگام  در این آثار خواهد شد.

ج) بازبینی و بررسی منظم آثار از طریق مطالعه وضعیت و شرایط محیطی نگهداری آن­ها در طولانی مدت نیاز به درمان و مرمت های ناگزیر را به تعویق می­اندازد.

ماده6) اهداف

 1. 1)تهیه شناسنامه منطبق با استانداردهای جهانی برای آثار
 2. 2)مستندنگاری علمی به منظور آگاهی از شرایط آثار
 3. 3)بررسی وضعیت فیزیکی آثار به منظور شناسایی آسیب ها
 4. 4)شناسایی نوع آسیب­ها در راستای حفاظت پیشگیرانه؛ شامل تهیه اطلاعات کامل از اثر در قالب

      طرح­های آسیب­نگاری  

 1. 5)تعیین میزان آسیب­ها به منظور آگاهی از ضرورت درمان و جلوگیری از روند تخریب بیشتر    

ماده7) شرح خدمات و وظایف

 1. 1)عکاسی علمی از آثار؛ تهیه عکس­های مایکرو و میکروسکوپی
 2. 2)ارائه طرح های دقیق آسیب نگاری از هر اثر
 3. 3)ارائه راهکارهای نوین حفاظت و مرمت برای هر اثر
 4. 4)انجام بازبینی دوره­ای از آثار در صورت لزوم

ماده8) این باشگاه شامل دو گروه اعضای اصلی و اعضای میهمان است. کلیه فعالیت­ها زیر نظر و با موافقت اکثریت اعضای اصلی بوده و در موارد لازم اعضای میهمان با توجه به تخصص ایشان دعوت خواهند شد. همچنین جذب اعضای اصلی جدید طبق رأی گیری و با موافقت کلیه اعضای اصلی صورت می­گیرد.

ماده 9) اعضای گروه در تمامی مراحل لازم از مشاوره اساتید مجرب دانشگاه مطابق با تخصص لازم برای آثار مورد بررسی، برخوردار خواهند شد علاوه بر اینکه یکی از اساتید به عنوان مشاور باشگاه در نظر گرفته می شود.

ماده 10) امور مالی باشگاه:

 1. 1)هریک از اعضای اصلی در ابتدا مبلغ 600000 هزار ریال به صندوق باشگاه واریز می­کنند تا مخارج اولیه و هزینه های باشگاه را پشتیبانی می­نماید. درآینده درآمدهای باشگاه نیز به همین صندوق واریز خواهد شد.
 2. 2)مسئول امور مالی یکی از اعضای اصلی باشگاه خواهد بود که توسط خود اعضا انتخاب می­شود.
 3. 3)میزان 10% از سود حاصل از درآمد باشگاه در صندوق  باشگاه ذخیره خواهد شد و نیز %3 آن به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان تعلق خواهد گرفت.

 

ماده11) کلیه­ی فعالیت­های باشگاه با سازمان­ها، مراکز و مجموعه­ها در قالب قراردادی تنظیم خواهد شد. هر دو طرف قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

ماده 12) اساسنامه باشگاه با اتفاق نظر اعضاء تصویب شده و در صورت توافق همه اعضا اصلی قابلیت تغییر خواهد داشت. هرگونه تغییر پس از تصویب به اطلاع و تایید مرکز کارآفرینی دانشگاه خواهد رسید.

اساسنامه باشگاه حفاظت و مرمت ترنج شامل 12 ماده می­باشد.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.