باشگاه شيان

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

پروردگارا، ما را بینشی عطا فرما، تا تو را بشناسیم، و دانشی که خود را.

ما را صحتی عطا فرما تا از کار لذت ببریم، و ثروتی که محتاج نباشیم

 خدایا، به ما امیدی ببخش، تا از ترس و اضطراب بر کنار باشیم و عقلی نصیبمان گردان، تا از خود نگوییم

 به امید مهربانی و بخشندگیت، ای پروردگار جهانیان.

 

ماده 1               "نام باشگاه"

این مجموعه باشگاه طراحی و نشر نامیده می شود که در این اساسنامه اختصاراً "باشگاه شیان" نامیده شده و عضو مجموعه باشگاههای کار آفرینی دانشگاه هنر اصفهان می باشد.

ماده2               "محل باشگاه شیان"

مرکز اصلی این باشگاه در شهر اصفهان به نشانی :خیابان حکیم نظامی ، نبش کوچه ی وانک واقع است که بنا به درخواست باشگاه نشر و با توافق مرکزکارآفرینی دانشگاه می تواند در سایر شهرستانها شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3           "چشم انداز باشگاه شیان "

باشگاه شیان در نظر دارد، در جهت ترویج تفکر طراحانه و هنرمندانه و ایجاد فرهنگ غنی در صنعت نشر، ضمن نشر و بسط آثار دانشمندان و صاحبان قلم بپردازد، تا شاید حامی این بزرگان و حامی اندیشه آنها باشد.

ماده 4              " هدف کلان باشگاه شیان "

هدف کلان باشگاه شیان فعالیت موثردر حوزه صنعت نشر با رویکرد تولید محتوا و ترویج فرهنگ مطالعه و اندیشه است.

ماده5             "ماموریت باشگاه شیان "

ماموریت این باشگاه ایجاد زنجیره ای پویا و تعاملی از تولید ونشر دانش دیزاین ،کاربرد و تجربه ی طراحی در عمل، همچنین آموزش مهارتهای فکری وفرایندی دیزاین وفعالیتهای مشاوره ای مرتبط با این زنجیره در داخل وخارج از دانشگاه است.این ماموریت برکلیه ی فعالیتهای امروز و آینده­ ی باشگاه شیان نظارت دارد .

ماده 6            "فعالیتها و برنا مه های راهبردی باشگاه شیان "

فعالیتها وبرنامه های راهبردی با شگاه شیان عبارتست از:

6-1- مشاوره درحوزه صنعت نشر از طراحی و مناسب سازی فضاها و خدمات مرتبط تا فعالیت های مرتبط جهت نشر و نشر الکترونیکی.

6-2- همکاری مشترک در انتشار کتب و نشریات و ترویج محتوا.

6-3- انجام فعالیتهای مشارکتی با حوزه کار آفرینی و سایر باشگاههای دانشگاه.

6-4- نشر و ترویج محتوا و فرهنگ، چاپ کتب و نشریات تخصصی.

6-5- راه اندازی انتشارات ، بمنظور چاپ کتب و نشریات تخصصی.

6-6- راه اندازی استودیوی تخصصی طراحی در حوزه صنعت نشر -  جهت ارائه خدمات مناسب به مراجعین در قالب قراردادها و پروژه های مشخص.

6-7- راه اندازی آموزشگاه نشر و ترویج محتوا، خصوص ارتقاء و بروز نمودن دانش فنی -  تخصصی و مهارتهای نشر و ترویج محتوا.

6-8- راه اندازی مرکز نقد، تصحیح و تجدید چاپ و ویرایش کتب تخصصی موجود و مرتبط با موضوع فعالیت.

6-9- عقد تفاهم نامه و همکاری مشترک با دانشگاه ها، صنایع، هنرکده ها ، دفاتر و شرکتهای طراحی و هنری.

6-10- عضویت درجوامع صنفی و انجمن های علمی تخصصی مرتبط با نشر و ترویج محتوا .

تبصره: درآمد هر یک از فعالیت های بالا مبتنی بر همکاری ، یا سرمایه گذاری و به صورت پرژه محور بین همکاران پرژوه تقسیم می گردد .

ماده7                  " شرایط، نحوه عضویت و انواع آن"

هر فرد حقیقی و حقوقی که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تایید هیات موسس به عضویت باشگاه در آید:

7-1-                        داشتن سابقه فعالیت حرفه ای مرتبط با موضوع و اهداف باشگاه.

7-2-                        پذیرفتن مفاد اساسنامه.

7-3-                        نداشتن سوء شهرت حرفه ای واجتماعی.

7-4-                        پرداخت حق عضویت (پروژه محور) و سالیانه .

7-5-                        پذیرفتن مفاد آیین نامه عضویت.

تبصره 1: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط وتوافقی با تایید هیات مدیره صورت می گیرد.                                      ماده8                    "اعضاء"

8-1- اعضای اصلی باشگاه شامل افراد حقیقی و حقوقی هستندکه در فعالیتها و پروژه های باشگاه همکاری می نماید. این اعضاء عموما" از میان اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، فارغ التحصیلان و متخصصین مرتبط در حوزه صنعت نشر و موضوع باشگاه می باشد .

8-2- اعضای افتخاری باشگاه که دارای مطالعات ،تحقیقات علمی و نوآوریهای ممتاز بوده وبصورت مشاوره ای ویاموردی در پروژه های موضوع باشگاه فعالیت نموده و یا می نمایند.


 

ماده 9                  "هیات مدیره (هیات موسس)"

9-1- تعریف : هیات مدیره تشکلی 3 نفره از بین اعضاء اصلی بوده که در ابتدای شروع فعالیت باشگاه شیان -  آن را تاسیس نموده اند .

9-2- مدیریت، تصمیم گیری و هدایت باشگاه شیان به عهده هیات مدیره  بوده و از بین خود یک فرد را به عنوان مدیر آن باشگاه انتخاب می کنند.

9-3- تصمیم گیری و گزارش دهی در خصوص فعالیت ها، اعضاء و مباحث مالی باشگاه به عهده هیات مدیره و با رهبری مدیر باشگاه صورت می گیرد.

ماده 10                "امور مالی باشگاه"

10-1- درآمدهای باشگاه :

 درآمدهای مالی باشگاه اعم از موارد زیر می باشد که در حساب مالی باشگاه نگه داری خواهد شد.

1-      کمکهای منقول و غیر منقول اهدایی حمایت کنندگان باشگاه.

2-      7 درصد از محل درآمد پروژه های اجرایی و سایر فعالیتهای باشگاه.

10-2- مخارج باشگاه :

1-      50 درصد از  درآمدهای بند 2 ماده 10-1 به عنوان بالاسری به دفتر کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان.

2-   بودجه های عملیاتی و تجهیزاتی و سایر مخارج جاری باشگاه که با تصمیم هیات مدیره  تعیین شده و توسط مدیر باشگاه از محل درآمدهای بند 1 تا 2 ماده 10-1 تامین خواهد شد.

3-      هزینه اهدایی و یا سرمایه گذاری بر پروژ ه های دانشجویی و اساتید دانشگاه هنر اصفهان از محل درآمدهای باشگاه با تصویب هیات مدیره .

10-3 هیات مدیره یا عاملیت مدیر باشگاه موظف به افتتاح حساب مشترک با یکی از اعضای اصلی جهت انجام امور مالی باشگاه می باشد.

ماده 11              "تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه"

هیات مدیره مجاز به هرگونه تغییر و یا اصلاح در مفاد اساسنامه و اطلاع رسانی و تایید با دفتر کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان می باشد.

این اساسنامه شامل 11 ماده، 23 بند و دو تبصره می باشد.

 

              

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.