باشگاه چرم مرسده

بسمه تعالی

اساسنامهی باشگاه  مرسده

   متن پیش رو اساسنامه داخلی باشگاه مرسده(زیر نظر دفتر کار آفرینی دانشگاه هنر اصفهان)است.طبق این اساسنامه،امضا کنندگان آن متعهد می شوند که تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای این اساسنامه به تمامی مفاد آن پایبند باشند.

  

1.تعریف اعضای باشگاه

1.1.هیئت موسسین:

شامل افرادی است که از آغاز شکل گیری باشگاه در قالب یک تیم شروع به همکاری کرده و باشگاه را به ثبت رساندهاند.همچنین این هیئت مفاد قراردادها و اساسنامههای باشگاه راتدوین مینمایند.این افراد میتوانند در صورت تمایل به عنوان عضو اصلی یا فرعی باشگاه فعالیت کنند که در این صورت نیازی به گذراندن دوره اولیه عضویت نخواهند داشت.

2.1.عضو اصلی:

فردی است که حضور وی در باشگاه تثبیت شده است.وی به عنوان هسته مرکزی شناخته میشود.وظیفه نظارت،کنترل،هماهنگی،عقد قرارداد و... به عهده وی میباشد.

3.1. عضو فرعی:

فردی که به صورت مستمر با باشگاه همکاری دارد.عضویت وی پس از تسلیم درخواست کتبی مبنی بر تمایل به همکاری مستمر توسط عضو اصلی بررسی میگردد.

4.1.عضو مهمان:

فردی است که فرم اعلام آمادگی جهت همکاری با باشگاه را تکمیل کرده است.اطلاعات ثبت شده توسط وی در آرشیو شرکت بایگانی شده و در صورت نیاز شرکت با وی تماس میگیرد.

2.خدمات:

طراحی و تولید محصولات چرمی طبیعی صنعتی

3.حق و حقوق:

سود خالص=هزینه-فروش ماهیانه

1.3. هزینه شامل دست مزد دوزنده،برش زن و امثال آن،هزینه های آب برق و... میباشد.

تبصره: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم،میزان سهم افراد در تفافق نامه کتبی با توجه به نوع و میزان ساعت همکاری ذکر میگردد و به امضای فرد و عضو اصلی میرسد.از این توافق نامه یک نسخه کپی در اختیار فرد قرار داده میشود.نسخه کپی نیز نیاز به تایید کتبی عضو اصلی دارد.در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط میگردد.

تبصره:بدیهی است در صورتی که فرد دچار قصور در انجام وظایف شود،باشگاه از ادمه فعالیت وی جلوگیری کرده و تمامی حقوق و مزایا به جایگزین وی اطلاق میگردد.لازم به ذکر است این حق برای فرد مذکور محفوظ است که وی فرصت دارد تا 24 ساعت پس از اعلام شرکت مبنی بر قطع ادامه فعالیت،جهت توضیح به عضو اصلی در دفتر باشگاه حضور یابد.

2.3. 10% از سود خالص به صندوق باشگاه واریز میگردد و مابقی سهم اعضای اصلی میباشد.

4.3. 20% از درآمد ماهیانه صندوق به عنوان مازاد نیاز فرض شده و در دراز مدت جهت توسعه استفاده میگردد که به عنوان صندوق توسعه نام میگیرد.مابقی موجودی  هزینه خرید مواد اولیه،تبلیغات،و سایر هزینه هایی که به صورت مستمر پرداخت نمیشوند،را تامین میکند.

5.3. 5% از درآمد سالیانه صندوق توسعه به باشگاه گریتا کارمانیا پرداخت می گردد.

تبصره:سهم باشگاه گریتا کارمانیا با توجه به میزان سود شرکت قابل تقلیل میباشد. باشگاه مرسده موظف است درخواست کتبی خود را به سرپرست باشگاه گریتا کارمانیا حداکثر تا دو هفته مانده به پایان دوره سالیانه به سرپرست تسلیم نماید.بدیهی است که عدم درخواست به معنای عمل به توافقات قبلی تلقی میگردد.

 

تمامی مفاد این اساسنامه زیر نظر هیئت موسسین باشگاه گریتا کارمانیا  و سرکار خانم مرجان دارویی به عنوان سهام دار اصلی تدوین شده و به مدت یک سال پس از امضای آن توسط اعضای هیئت موسسین دارای اعتبار میباشد.ولو این که در این مدت با صلاح دید هیئت موسسین نیاز به تغییرات در آن دیده شود.

استاد مشاور:مهندس علیاری

موسسین:

خانم مرجان دارویی

اقای حسین فارسی

باشگاه نو اندیشان کارمانیا

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است.